adobe stock
"עדיין מרגישה רגשות לאקס, מה לעשות?"
בלי סודות: "עדיין מרגישה רגשות לאקס, מה לעשות?" יועצות מעמותת "דלת פתוחה" עונות על כל מה שרציתם לדעת על מיניות בריאה ולא העזתם לשאול
Fotolia
"איפה אני על קשת המיניות?"
בלי סודות: "איפה אני על קשת המיניות?" יועצות מעמותת "דלת פתוחה" עונות על כל מה שרציתם לדעת על מיניות בריאה ולא העזתם לשאול
Shutterstock
"האם המחזור קשור למשקל?"
בלי סודות: "האם המחזור קשור למשקל?" יועצות מעמותת "דלת פתוחה" עונות על כל מה שרציתם לדעת על מיניות בריאה ולא העזתם לשאול
Fotolia
"הוא רוצה להיפגש איתי רק כשיש לי בית ריק"
בלי סודות: "הוא רוצה להיפגש איתי רק כשיש לי בית ריק" יועצות מעמותת "דלת פתוחה" עונות על כל מה שרציתם לדעת על מיניות בריאה ולא העזתם לשאול
adobe stock
"לא בטוחה ברגשות שלי לחבר הכי טוב"
בלי סודות: "לא בטוחה ברגשות שלי לחבר הכי טוב" יועצות מעמותת "דלת פתוחה" עונות על כל מה שרציתם לדעת על מיניות בריאה ולא העזתם לשאול
Shutterstock
"רוצה להיות איתו, אבל הוא לא מחפש קשר רציני"
בלי סודות: "רוצה להיות איתו, אבל הוא לא מחפש קשר רציני" יועצות מעמותת "דלת פתוחה" עונות על כל מה שרציתם לדעת על מיניות בריאה ולא העזתם לשאול
Fotolia
"מפחד לצאת מהארון בגלל אבא"
בלי סודות: "מפחד לצאת מהארון בגלל אבא" יועצות מעמותת "דלת פתוחה" עונות על כל מה שרציתם לדעת על מיניות בריאה ולא העזתם לשאול
Fotolia
"לא מצליחה להבין למי אני נמשכת"
בלי סודות: "לא מצליחה להבין למי אני נמשכת" יועצות מעמותת "דלת פתוחה" עונות על כל מה שרציתם לדעת על מיניות בריאה ולא העזתם לשאול
Fotolia
"נמשך לבנים וזה מפחיד אותי"
בלי סודות: "נמשך לבנים וזה מפחיד אותי" יועצות מעמותת "דלת פתוחה" עונות על כל מה שרציתם לדעת על מיניות בריאה ולא העזתם לשאול
adobe stock
"חוששת לדבר עם ההורים על מיניות"
בלי סודות: "חוששת לדבר עם ההורים על מיניות" יועצות מעמותת "דלת פתוחה" עונות על כל מה שרציתם לדעת על מיניות בריאה ולא העזתם לשאול