:

, , ,

: 07/11/2018, 12:00

. , #, - .

:

, , , , , . @otef.gaza .

 

, . , .

!