: GoPro
: GoPro

: GoPro

GoPro, DDA, : HERO8 Black -Max. ,

: 06/10/2019, 08:00

, , . , . GoPro - HERO8 Black -Max . 

:

HERO8 Black

-HERO8 Black.    4K60 + 1080p240   . , -HyperSmooth 2.0 . -HERO 8 Black , GoPro, SD .

, -TimeWrap 2.0, . ' , LiveBurst 1.5 , SuperPhoto 1080p. , 10 ' . -HERO8 Black 1949 ".

HERO8 Black
HERO8 Black © : GoPro

GoPro Max

-MAX 5.6K30 360, HERO 1080p60 1440p60, 5.5 - 6.2 -. 180 , 270 -360 . , . , HERO8, HyperSmooth 2.0 -TimeWrap 2.0, 10 1080p. -GoPro Max 2399 ".

GoPro Max
GoPro Max © : GoPro

-Mod

, GoPro : Media Mod - 399 ". Display Mod, 1.9 ' , -Media Mod 399 ". , GoPro -Light Mod, 10 GoPro 249 ".

 

GoPro Mods
GoPro Mods © : GoPro

 

 
 

!