.
.

":

: , , , " , "

: 05/12/2014, 09:19

.  ", ' , . , , , , . 

:

, , , .  

", , "

, : ", , , , ... ? ? , , , , , ( ) , , "

, ,  22:00 . " , ?!?!? , ! , , ... ! -24:00 , , , , .. , ".

 
‎‎‎ by Oshrat Mano.‎

" "

, . , , . " , , , ".

", . 2012, ,   , , .  

" : " ". , " ".

!

: "