שר החינוך ישפר את איכות המזון בבתי הספר?. שי פירון, יוביל לפיקוח על איכות המזון? צילום: מוקי שוורץ

שר החינוך ישפר את איכות המזון בבתי הספר?

הסוף לחוסר בפיקוח על טיב המזון הנמכר בבתי הספר? שר החינוך, שי פירון, מקדם הצעת חוק אשר תסדיר את הפיקוח על איכות והרכב המזון הנמכר במוסדות חינוך

שר החינוך, הרב שי פירון, פועל לקידומה של הצעת חוק, שעניינה פיקוח על איכות המזון והתזונה הנמכרים במוסדות חינוך, במטרה לשפר את אורחות החיים ובכלל זה את איכות המזון אליהם חשופים התלמידים, בעת שהותם בבית הספר.

בתוך כך, הביא שר החינוך את הצעת החוק לאישור וועדת שרים לענייני חקיקה. הוועדה אישרה להחיל על החוק את דין הרציפות, לאחר שזו אושרה בקריאה ראשונה בתום הכנסת ה-18. בימים אלה נערך המשרד להעביר את הצעת החוק בקריאה שניה ושלישית.

על פי הצעת החוק, תוסדר האספקה והמכירה של מזון בתוך תחומי בית הספר, בהתאם לכללים שיקבע שר החינוך ועל פי המלצותיהם של אנשי מקצוע בתחום התזונה.

כמו כן, מחייבת הצעת החוק את ספק המזון המוכר את האוכל בתוך בית הספר, לפרסם מידע אודות הרכב המזון וערכו התזונתי, כדי להביא הדבר לידיעת התלמידים, המורים וציבור ההורים. ספק מזון שלא יעמוד בהנחיות החוק ייקנס כספית. 

תגובות