עורך דין מס הכנסה ועבירות הלבנת הון. AdobeStock

עורך דין מס הכנסה ועבירות הלבנת הון

במידה ומתנהלת כנגדכם חקירת מס הכנסה פלילית ואתם חשודים בביצוע עבירות מס שונות, במידה וזומנתם לשימוע פלילי בשל ביצוע עבירות מס הכנסה לפני הגשת כתב אישום חשוב לפנות בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מס הכנסה מנוסה ובעל ידע משפטי נרחב בתחום המיסוי, עבירות צווארון לבן ומשפט הפלילי.

פרסומת

 

במידה ומתנהלת כנגדכם חקירת מס הכנסה פלילית ואתם חשודים בביצוע עבירות מס שונות, במידה וזומנתם לשימוע פלילי בשל ביצוע עבירות מס הכנסה לפני הגשת כתב אישום חשוב לפנות בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מס הכנסה מנוסה ובעל ידע משפטי  נרחב בתחום המיסוי, עבירות צווארון לבן ומשפט הפלילי. משרד עורכי דין מס הכנסה שמטפל בסוגיות מס אזרחיות משלב ידע וניסיון לאורך הטיפול בהליך הפלילי וזאת במטרה לסיים את ההליכים בעניינכם מול רשויות המס בצורה יסודית, מיטבית וכוללת ומבלי להשאיר הליכים וסוגיות משפטיות העשויות להתעורר בשלבים מאוחרים יותר של ההליך או לאחר סיומו של ההליך המשפטי בעניינכם כגון חובות מס אזרחיים לדוגמה וכו׳. משרד עורכי דין המייצג בתחום המסים ועבירות מס הכנסה בעל מוניטין וניסיון, שעורכי הדין בו בעלי ניסיון רב, יוצאי רשות המיסים ומערכות האכיפה, בעל הבנה כיצד פועלות מערכות אכיפת החוק ורשויות המס בישראל ומדיניות האכיפה בעבירות שונות, משרד עורכי דין אשר מנהל הליכים משפטיים ותיקים מול רשויות מס הכנסה - הן בהליכים אזרחיים והן בהליכים פליליים - בעל כישורים וכלים לפעול בצורה יעילה ואיכותית להקטנת החשיפה הפלילית ולא פחות חשוב - הקטנת שומות המס, יפעל לבנייה וניהול אסטרטגיית הגנה משפטית מיטבית, מתוך הבנה של הסוגיות הפליליות והאזרחיות ובנוסף יפעל להקטנת החשיפה המשפטית והפגיעה הכלכלית בכיסכם.

עורך דין הלבנת הון

חשוב לדעת כי עבירות מס נחשבות לעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. עורך דין הלבנת הון מומחה ומנוסה מתמחה בייצוג לקוחות החשודים בהשמטת הכנסות, הנפקה ושימוש בחשבוניות פיקטיביות, אי דיווח על הכנסות מחוץ לישראל, הגשת דו״חות כוזבים, ניהול של פנקסי חשבונות כוזבים, קבלת פטורים או הקלות ממס בשל מצג שווא ועוד. בתחום עבירות המס עבירות העלמת מס נחשבות לחמורות והעונש בגינן עשוי להגיע למאסר של עד 7 שנים וכן להטלת קנסות כבדים. עבירות מיסוי בכלל ובפרט עבירות מס הכנסה עלולות להוביל את החשוד להעמדה לדין פלילי, חילוט של סכומי הכסף שהתקבלו בשל ביצוע העבירות ולסנקציות חמורות נוספות. 

בהנחיית פרקליט המדינה נקבע, כי התאם לתיקון מספר 14 לחוק איסור הלבנת הון, לצורך העמדה לדין בעבירת הלבנת הון של רכוש בגין עבירה או עבירות לפי סעיף 220 לפקודה, על הפרקליט להוכיח כי עבירת המס שנעברה היא בסכום העולה על 1.6 מיליון ש״ח בתקופה של שנה אחת או בסכום העולה על 1,000,000 ש״ח בתקופה של שנה.  יחד עם זאת, אם עבירות המס או עבירות הלבנת ההון נעברו ב"תחכום" אזי הרף קטן לסכום הכנסה של 261 אלף ש״ח. 

ליווי וייצוג משפטי בסוגיות מס הכנסה 

הליכים אזרחיים במס הכנסה עשויים להוביל, במקרים ובנסיבות מסוימים גם לפתיחה בהליכים פליליים. כך דוגמה, כבר בתחילתו של הליך ביקורת המתנהל מול פקיד השומה במס הכנסה, עובר המפקח על פרטי התיק והחומרים החשבונאיים ומבצע בדיקה של הכנסות וכו׳, בשלב מקדמי זה כדאי לפנות לעורך דין מס הכנסה מנוסה ומיומן. פניה למייצג שהינו מנהל חשבונות, רואה חשבון או יועץ מס עלולה להתברר כטעות שכן, ראשית, אין עימם כל חיסיון משפטי כפי שיש עם עורכי דין ואף אלה אינם מוסמכים לייצג אתכם בהליכי ערעור בבתי המשפט ולכן, עלולים לא להבין את מלוא הטיעונים המשפטיים הנדרשים ואף לא ההשלכות של הגשת השגה חלקית שכן, לרוב, אינם בעלי ידע משפטי בהליכים השונים מול רשויות המס ומס הכנסה. בכל מקרה בו אתם חשודים או נאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה, חשוב לפנות בהקדם לעורך דין מיסים עימו יש לכם חיסיון משפטי מלא לדברים שתמסרו לו, עורך דין ייבנה עבורכם אסטרטגיה משפטית גם בהליך האזרחי - יגיש השגה מלאה הכוללת ומפרטת את הטענות המשפטיות על מנת שניתן יהיה להעלותן בשלב הערעור וזאת במידה ולא הן לא יתקבלו על ידי פקיד השומה.

ייצוג מקצועי וחיסיון משפטי 

עורך דין מס הכנסה והלבנת הון הינו בעל חיסיון עורך דין לקוח – חיסיון משפטי שאינו קיים מול מייצג דוגמת רואה חשבון, יועץ מס או מנהל חשבונות. במידה ואחד מהגורמים המשפטיים הללו יוזמן לרשות המיסים למתן עדות ואף לחקירה באזהרה, אם יעלה חשד לסיוע לדוגמה, וישאל שאלות לגבי הפרטים והדברים שמסרתם לו, הוא יידרש לספר מידע לרשויות המס וזאת בשונה מעורך דין אשר אינו רשאי לספק מענה לכל שאלה שתועלה על ידי רשות החקירה ויאפשר ללקוח חיסיון משפטי מלא.