kosovfamily@
kosovfamily@

: " "

" . , , - " , ,

: 04/11/2019, 15:00

, . , , - . , . .

:

, ?

: " , , , . , . , , . . , . ".

: " . , ".

? ?

: " . . - , ".

: " , . , , ' ' . , , - . ."

: " , ."

? , ?

: ", , . , , . . , ".

: " , . ".

: " , . , . , ".

?

: " ; , , ".

?

: " . ".

: " . , , . ".

?

: " . , , - , . , . ".

: " . , , . , . , , ".

?

: " . , , - . , . , , . "" , . . , ".

: " . ' , ; . . , ".

?

: " , . , . ".

: " : ' , ?' . . , . . , . , . . , ".

?

: ". '', , , . ".

?

: " , ".

: " ".

? ?

: " , , . , . ".

?

: " , , . , . , . : . , , , . ".

: " , , . , ".

?

: " . , ' ' , . , . ".

?

: " , . , : ' ' ' ?', ".

?

: " , , "

: " , ' '. , ".

, ?

: " , . , . , , . , 24 , . . , , . . ."

!