קרדיט
כתבת: חן אביב | צילום ועריכה: משה אבוטבול | מתרגמת: יובל כוכבי