קרדיט
כתבת: חן אביב | צילום: אורן טוב | עריכה: אסף אושי | מתורגמניות: עדי פרפיניאל וזוהר שושן