קרדיט
כתבת: מור שקל | עורך: גלעד ילון | צלם: אבי חי