קרדיט
כתבת: מור שקל | צילום: ליהי קרופניק | עריכה: דפנה פלד |