קרדיט
מתוך "אביב או אייל - מי ימצא את תגלית השנה?", באדיבות קשת 12