קרדיט
כתבת: אורן טוב | צילום ועריכה: משה אבוטבול | מתורגמנית: עדן טוב