קרדיט
כתב: נבו טרבלסי | צילום: גיל יוחנן | עריכה: תום עוזיאל |