קרדיט
כתבת: ספיר ליפקין | קריינות: אלכסנדרה לוקש | צילום: יוגב אטיאס ומשי בן עמי | עריכה: דפי מקל