קרדיט
כתבת: חן אביב | צילום: שניר סיגאוי | עריכה: דפנה | הפקה: אורן טוב