קרדיט
היוצרים: תלמי כהן, אסף פורת, דניאל קרן; צילום: תלמי כהן