קרדיט
היוצרים: ג'ואי זילברשץ, בן ארנון, אורי אלעני, גיא בן שפר