הצהרת פרטיות באתר פרוגי.

הצהרת פרטיות באתר פרוגי

התנאים המפורטים להלן ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר ובחברת Frogi.co.il (להלן: "החברה"). הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או המשתמשים הרשומים באתר ו/או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. 

הוראות מסמך זה יחולו במקביל לתקנון ולתנאי השימוש באתר הנמצאים כאן. בכל מקרה של סתירה בין השניים - יגברו הוראות התקנון ותנאי השימוש. כל מונח שאינו מוגדר במסמך זה - תהא לו המשמעות שניתנה לו בתנאי השימוש. 

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

מעקב אחר כתובת  IP

שרת האינטרנט שלנו לא מזהה כל מידע בנוגע לתחום המחשבים או לכתובת הדואר האלקטרוני של מי שמבקר באתר. כתובות IP נרשמות ונשמרות, ומשמשות את אתר "פרוגי - כל מה שקופץ" (להלן: "החברה") לצורך מדידת שימוש ומעקב אחרי טרולינג לבטיחותכם.

איסוף כתובות דואר אלקטרוני

אנו אוספים את כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים והשולחים באתר החברה למטרות רישום ומדידת שימוש. אתר החברה לא משכיר, מוכר או משתף מידע אישי אודותיך עם גורמים זרים.

מקרים חריגים של חשיפה 

אנו עשויים לחשוף את הפרטים שלך במידת הצורך כדי להגן על זכויותינו החוקיות או אם המידע קשור להתנהגות מזיקה להלכה או למעשה או לאיומים אפשריים על בטחונו הגופני של אדם כלשהו. ייתכן שחשיפה זו נדרשת לפי החוק או בעקבות תביעה משפטית.

שימוש בקבצי Cookie 

אתר החברה משתמש בקבצי Cookie כדי לאחסן את ההעדפות של המשתמשים, אך רק אם המשתמשים בוחרים בכך.

אבטחה של העברת קבציםמידע

במתקנים שלנו קיימים אמצעי אבטחה מתאימים כדי להגן מפני אבדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע אותו אחסנת באתר או ששלחת כדרך האתר. הגישה לקבצים ולמידע שאוחסנו למסירה אפשרית רק על ידי החברה או באמצעות הקישור שניתן עבור הנמענים. כל הקבצים והמידע שאוחסנו למסירה נמחקים לאחר שתוקפם פג.

קבצי Cookie של גורמים חיצוניים

כחלק מהצגת פרסומות באתר זה, המפרסמים החיצוניים עשויים להציב או לזהות קובץ Cookie ייחודי בדפדפן שלך

שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של החברה. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי החברה. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של החברה ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות, לדוגמה חברת גוגל, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתר.

המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר.

המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן. 

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

תגובות