קבלו את פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג'. צילום: מוטי קמחי

קבלו את פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג'

תוצאות בחינת הבגרות של מתמטמיקה שאלונים 803 ו-805 שפרסם בית הספר אנקורי

תשובות שאלון 805:


 

תגובות