מה זה החזר מס שבח ואיך קריטריון זה בא לטובתכם?. adobestock אילוסטרציה

מה זה החזר מס שבח ואיך קריטריון זה בא לטובתכם?

אפשר לקבל את כספכם בחזרה אם מכרתם נכס בישראל ושילמתם עליו מס שבח. בעלי ומוכרי נדל"ן רבים לא ידעו שהם יכולים לקבל החזר מס שבח או שלא טרחו לממש את זכותם לעשות זאת, כך עולה מדו"ח חדש של מבקר המדינה. החזרים זמינים לנישומים במקרה שחישוב בדיעבד מגלה ששילמו יותר במס שבח ממה שהיה צריך בפועל על עסקת מקרקעין, בין אם עסקה זו התרחשה בעבר ובין אם היא עדיין מתרחשת

כתבה פרסומית

במילים אחרות, מהו מס שבח?

בעלי דירות מחויבים בתשלום מס שבח מקרקעין במועד המכירה היחסי לרווח שהפיק הבעלים. בעלי דירה ראשונה פטורים מתשלום מס שבח, עם זאת, המס חל רק על מי שבבעלותם מספר דירות. עד 2014, מס שבח נשאר מושג תיאורטי, אף אחד מעולם לא שילם את זה. בעלים של דירות רבות היו ממתינים ארבע שנים ומוכרים את נכסיהם בחלון ההזדמנויות שנוצר מכיוון שלפני כן החוק לא כלל בקריטריונים שלו מכירת יחידה שנייה או נוספת אחת לארבע שנים. אבל הפטור האוניברסלי ממס שבח בוטל ב-2014 כתוצאה משינויים במיסי מקרקעין. רווחים ממכירת דירה שנייה או נוספת יחויבו בשיעור מס של 25% החל משנת 2014, ללא קשר למועד ביצוע העסקה. תשלום מס המכירה יחול לא יאוחר משישים יום לאחר המכירה.

מתי ניתן לקבל החזר מס שבח?

האם המיסים ששילמתם היו גבוהים יותר מהחישוב הנדרש על פי חוק? ישנם מספר מצבים שבהם אתם יכולים להיות זכאיים לקבלת החזר מס שבח:

אתם יכולים לבקש לנכות את ההפסדים מהרווח ואז לקבל החזר על בסיס המס החדש אם שילמנו מס שבח אך בסופו של דבר נקלעתם להפסדים. אך תהיו עדינים עם התקווה- זה חל אך ורק על הפסדים כספיים, כגון אלו שספגו חברות או משקיעים בשוק המניות. מחלקת מס הכנסה דורשת הגשת דוח שנתי על מנת לבקש קיזוז הפסד.

אתם בוודאי זכאיים לקבל החזר מס גם אם אינכם עומדים בתקני הפטור. הנושא משרת את שני הצדדים. לפיכך, עליכם לבדוק אם יש פטור שחל עליכם או לא.

מה הוא הסטטוס שלכם לקבל החזר מס שבח?

בניסיון לעודד את המוכרים, המדינה מציעה הטבת מס ליחידים שבבעלותם דירה אחת אך גם מחזיקים עד שליש מזכויות של אחרת. המשמעות היא שאנשים פרטיים יכולים למכור את החלק שלהם מהנכס בבעלותם  מבלי לשלם מס רווחי הון.

כל עוד בעל הדירה המקורי עומד בדרישות הפטור למכירת דירתו, ניתן למכור את הדירה שעברה בירושה וגם את הדירה המקורית ללא תשלום מס שבח. שימו לב שהפטור בירושה הוא קצת יותר מורכב. כדי להיות זכאי לפטור יש לעמוד בדרישות החוק, הכוללות את היותו בן זוגו של המוריש או צאצא, וכן את מעמדו של המוריש כבעלים הבלעדי של הדירה. 

אתם יכולים להימנע מתשלום מס רווח פעם אחת אם אתם מוכרים שתי דירות צמודות. אם תושב ישראל מוכר שתי דירות בעסקה אחת ומנצל את הכסף לרכישת דירה נוספת, הדירה השנייה לא יכולה להיות יותר משלושה רבעים ממחירן של שתי הראשונות.

כמו כן, רפורמת 2014 הרחיבה את ההחרגה של מצבים מסוימים ממיסוי. למשל, אם אח אחד מתגורר בדירה ונותן אותה לאחר במתנה, ההעברה לא תחויב במס שבח כיוון שנעשתה במתנה בין אחים ולא בגלל שהדירה עברה בירושה מהורי האחים. לאחר שלוש או ארבע שנים של אכלוס רצוף, יהיה מקבל המתנה פטור מתשלום מס רווחי הון בעת מכירת היחידה. אם אתם מעוניינים לבדוק אם אתם זכאיים לקבל החזר מס שבח או פתורים לתשלום מס זה, זה הזמן ליצור קשר עם חברת אינדיגו.