קרדיט
בהשתתפות: טל מוסרי, לורנס אלקלעי, רויטל אזולאי | עריכת תוכן: אוטרל כהן | הפקה: משה אבוטבול | עריכה: תום עוזיאל