קרדיט
כתבת: אורן טוב | צילום: אלינה רבינוביץ' | עריכה: תום עוזיאל |