קרדיט
כתבת: נועם רואקי | צילום: טל שמעוני | עריכה: דוד ברקן