כל הפרטים על הדרגות בצה"ל. צילום: דובר צה"ל

כל הפרטים על הדרגות בצה"ל

רוצים לדעת כמה זמן החייל שלידכם משרת? באיזה תפקיד הוא? איך קוראים לדרגה הזאת? כל הפרטים על כל הדרגות בצה"ל בכתבה זו

דרגות סדיר:

רב"ט- רב טוראי- עתודאים אשר סיימו את לימודם מקבלים דרגה זו חודשיים מיום גיוסם, שוחרים מקבלים דרגה זו ביום גיוסם, תומכי לחימה מקבלים דרגה זו בתום שמונה חודשים מגיוסם, קרביים מועלים לדרגה זו בתום ההכשרה הבסיסית, אם חייל אינו קרבי או תומך לחימה הוא מקבל את הדרגה לאחר עשרה חודשים מיום גיוסו.

*קרביים אינם נוהגים לשים דרגה זו.

סמל- מקבלים דרגה זו לאחר כ- שנה ושמונה חודשים, דרגה אחרונה לבנות בשירות חובה.

*שלישות היחידה והמלצת מפקד ישיר, רשאית לקצר את זמן קבלת הדרגה.

סמ"ר- סמל ראשון- מקבלים דרגה זו לאחר כ- שנתיים ושמונה חודשים, לרוב בנות אינן מקבלות דרגה זו אך ורק אם הן נכנסו לתפקיד קבע.

*שלישות היחידה והמלצת מפקד ישיר, רשאית לקצר את זמן קבלת הדרגה.

דרגות נגדים:

רס"ל- רב סמל- על פי רוב דרגה זו מוענקת לאחר שנתיים מקבלת דרגת הסמ"ר.

רס"ר- רב סמל ראשון- דרגה זו מוענקת עד כתשע שנים לאחר קבלת דרגת הרס"ל.

רס"ם- רב סמל מתקדם- דרגה זו מוענקת עד כשבע שנים לאחר קבלת דרגת הרס"ר.

רס"ב- רב סמל בכיר- דרגה זו מוענקת עד כשבע שנים לאחר קבלת דרגת הרס"ם.

רנ"ם- רב נגד משנה- דרגה זו מוענקת עד כשבע שנים לאחר קבלת דרגת הרס"ב.

דרגות עתודאים:

קמ"א- קצין מקצועי אקדמי- חייל בעל תואר ראשון המשובץ במקצוע, אינו בוגר קורס קצינים. 

קא"ב- קצין אקדמי בכיר- קצין מקצועי אקדמאי בשירות קבע.

דרגות קצינים:

סג"מ- סגן משנה- לרוב מפקד מחלקה (מ"מ). בדרג המטה לרוב קצין מטה זוטר (קמ"ט זוטר).

סגן- לרוב סגן מפקד פלוגה (סמ"פ). בדרג המטה לרוב קצין מטה (קמ"ט).

סרן- לרוב מפקד פלוגה (מ"פ). בדרג המטה לרוב קצין מטה בכיר (קמ"ב).

קצינים בכירים:

רס"ן- רב סרן- בדרג המבצעי לרוב סגן מפקד גדוד (סמג"ד). בדרג המטה לרוב ראש מדור (רמ"ד).

סא"ל- סגן אלוף- בדרג המבצעי לרוב מפקד גדוד (מג"ד). בדרג המטה לרוב ראש ענף (רע"ן), חה"י - מפקד פלגת חוף (מפל"ג).

אל"מ- אלוף משנה- בדרג המבצעי לרוב מפקד חטיבה (מח"ט). בדרג המטה לרוב ראש מחלקה (רמ"ח).

תא"ל- תת אלוף- בדרג המבצעי לרוב מפקד אוגדה, ראש מטה (רמ"ט) פיקוד. בדרג המטה לרוב מפקד חיל, ראש חטיבה (רח"ט), ראש להק, ראש מספן.

אלוף- בדרג המבצעי מפקד פיקוד, מפקד גיס. בדרג המטה לרוב ראש אגף, מפקד זרוע.

רב אלוף (רא"ל)- בדרג המבצעי הדרג הפיקודי העליון בצבא. בדרג המטה רמטכ"ל.

תגובות