תקנון ותנאי השתתפות בפעילות "פסטיגל 2016 בפרוגי" .

תקנון ותנאי השתתפות בפעילות "פסטיגל 2016 בפרוגי"

ברוכים הבאים לפעילות "פסטיגל 2016 בפרוגי" (להלן: "הפעילות").

הפעילות מנוהלת על ידי  אתר פרוגיפרוגי המנוהל ומתופעל על ידי פרוגי תקשורת בע"מ (בהתאמה: "אתר פרוגי" ו-" פרוגי"), בחשבון האינסטגרם של פרוגי בכתובת https://www.instagram.com/frogifrogi/ (להלן: "בחשבון האינסטגרם של פרוגי").

ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אתר פרוגי הניתנים לעיון גם באמצעות ה-hyperlink הנ"ל (או בקישורים אליהם, המצויים בעמוד הבית של  אתר פרוגי) וכן התנאים והמגבלות של אפליקציית האינסטגרם (להלן ולעיתים: "אינסטגרם") כפי שמפורסמים בהם, ולכן הנך מתבקש לקרוא ולפעול על פיהם בהתאם.

בכל סתירה בין מסמכי תנאי השימוש השונים, יחול ותינתן עדיפות לתנאים המפורטים בתקנון זה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מהי הפעילות

 1. במסגרת הפעילות הינך מוזמן לצלם את עצמך ועוד מספר חברים, רוקדים, אחד או יותר מהריקודים, לפי הכוריאוגרפיה של עוז מורג, הכוריאוגרף הרשמי של הפסטיגל לשנת 2016, לעלות את הסרטון לחשבון האינסטגרם שלך תחת התיוג כדלקמן (המתייג את עצמו ואת חבריו המצולמים יכונו להלן בהתאמה: "המשתתף" או "המשתתפים" והסרטון שיתוייג כאמור על ידי המשתתפים, יכונה להלן ולעיתים: "התוכן" או "התכנים").

התיוג (ההאשטאג) הנדרש של התמונה הינו: #פרוגיבפסטיגל

יודגש כי משתתפים שלא תייגו הסרטון שהעלו, באמצעות ההאשטאג המדויק, לא ישתתפו בפעילות!

כמו כן, בכל סרטון לא יופיעו למעלה משלושה (3) משתתפים (אין מניעה לתייג סרטונים שבהם מופיעים פחות משלושה משתתפים)!

באחריותו של המשתתף שהעלה ותייג הסרטון, לתייג את המשתתפים הנוספים בסרטון, שאליהם פרוגי תוכל לשלוח הודעה פרטית בחשבון האינסטגרם שלהם (אם ישנו), במידה והסרטון, שבו הם מופיעים נמצא ראוי לזכייה. יודגש, בדיקת הודעות זכייה הינה באחריותם המלאה והבלעדית של המשתתפים. כמו כן, משתתף שלו אין חשבון אינסטגרם פעיל, ידרש לעקוב אחר משלוח הודעת זכייה באמצעות מי מהמשתתפים האחרים שלהם חשבון אינסטגרם פעיל. פרוגי איננה מתחייבת להשקיע מאמצים באיתור המשתתפים שלא הגיבו ו/או מימשו הפרס בשל כך שלא תוייגו בסרטון ו/או שלא ניתן היה לשלוח אליהם הודעת זכייה בחשבון האינסטגרם שלהם.

בכוריאוגרפיות של עוז, ניתן לצפות החל מהיום (14 בנובמבר 2016), מועד פתיחת הפעילות במסגרת שלושה סרטונים שונים, שיפורסמו בחשבון האינסטגרם/האתר של פרוגי. המשתתפים רשאים להחליט איזה מהכוריאוגרפיות לחקות במסגרת הסרטונים שיצלמו לשם פרסום, תיוג והשתתפות בתחרות.

כל משתתף מאשר בעצם העלאתו ותיוגו את הסרטון לשם השתתפותו בפעילות, כי הוריו והוריהם של המשתתפים בסרטון ו/או האפוטרופוסים שלו ושל המשתתפים האחרים, אישרו ונתנו הסכמתם המפורשת להשתתפותם, צילומם והעלאת הסרטון לצורך השתתפות בפעילות, לאחר שקראו והבינו את תנאיה המפורטים בתקנון זה.

כמו כן, אישור והסכמה כאמור, ניתנו גם ביחס להעתקתו ופרסומו גם באתר פרוגי ו/או על גבי מדיות אחרות בניהולה של פרוגי, במסגרת ו/או לטובת קידום הפעילות, ללא כל עלות מצד פרוגי ו/או מי מטעמה.

 1. כל משתתף מודע לכך, שבאפליקציית האינסטגרם של פרוגי כמו בכולה, משתמשי קצה מוזמנים ויכולים להשאיר תגובות שונות ביחס לסרטונים המועלים ולכן אין זה הכרחי שהתגובות ימצאו חן בעיני המשתתפים. פרוגי תעשה ככל יכולתה לשמר תרבות שיח ותגובות ראויות ואולם איננה ולא יכולה להיות אחראית באופן מלא בהקשר זה והמשתתפים מאשרים בזאת, שלא יפנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם תגובות שסרטונים שיעלו יגררו. מבלי לגרוע מכך, פרוגי תבחן בקשות למחיקת תגובות פוגעניות לפי שיקול דעתה העיתונאי, בכפוף להיקף הבקשות שיגיעו אליה.
 2. חל איסור בקשר עם הפעלה ו/או מתן אפשרות הפעלה בכל צורה ואופן כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, script, Bot וכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות בפעילות.
 3. ניתן להשתתף בפעילות במהלך כל תקופת הפעילות, החל מיום 17 בנובמבר 2016, בשעה 17:00 עד ליום ה-26 בנובמבר  2016 בשעה 23:00 (להלן: "תקופת הפעילות").
 4. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את מועד הפעילות בהתאם לשיקוליה ולפרסם על כך הודעה מתאימה.

הפרס ואופן הודעה על זכייה

 1. בתום תקופת הפעילות, נציגי פרוגי יבחרו את הזוכים בפעילות.
 2. במסגרת בחירת הזוכים יילקחו בחשבון הסרטונים, שזכו בכמות הגבוהה ביותר של "לבבות" מצד משתמשי הקצה האחרים, איכות הסרטונים שצולמו מבחינת מקוריות (העמדה למשל), כמות משתתפים, אחידות בתנועות, פרשנות מעניינת ויצירתית לכוריאוגרפיה וייחודיות התוכן כאמור.
 3. הודעה לזוכה על זכייתו תימסר ו/או תפורסם באמצעים הבאים בלבד, ועל הזוכה האחריות המלאה והבלעדית, לוודא את עובדת זכייתו בהתאם:

א.       שמות הזוכים יפורסמו באתר פרוגי וכן בחשבון האינסטגרם של פרוגי בפוסט חדש.

ב.       בתחתית כל אחד מהסרטונים הזוכה תפרסם פרוגי הודעת זכייה לזוכה, לגבי המיקום שבו זכה בפעילות.

 1. הפרסים ותנאיהם הינם:

א.       במקום הראשון, יוענקו:

i. שלושה כרטיסים זוגיים, קרי שני כרטיסים בלבד לכל אחד ממשתתפי הסרטונים הזוכים, למופע הפסטיגל.

יובהר, היות וכמות כרטיסי הכניסה הזוגיים למופע הינם שלושה (שישה כרטיסים בסך הכל), הרי שוועדת השופטים עשויה לבחור ביותר מסרטון אחד אם בכלל הסרטונים הזוכים בקטגוריה זו, כמות של שלושה משתתפים בסך הכל (לדוגמא: שני סרטונים שבאחד מהם מופיעים שני משתתפים וסרטון נוסף ובו מופיע משתתף יחיד).

ii. סיור מאחורי הקלעים של מופע הפסטיגל. בשל כך, הזוכים בקטגוריית הפרס הראשון, יקבלו במסגרת הודעת הזכייה שלהם, פירוט לגבי מועד ושעת המופע שאליו יקבלו את הכרטיסים הזוגיים בהם יזכו.

הזוכים והמלווים שלהם (מלווה אחד לכל זוכה, בשכן מדובר בכרטיסים זוגיים בלבד), ידרשו להגיע למיקום שייקבע על ידי ההפקה מראש ופרטיו יימסרו לזוכים מראש כדי לקחת חלק בסיור (להלן: "נקודת המפגש").

בנקודת המפגש כאמור ימתין נציג הפקת הפסטיגל ו/או נציג פרוגי, לזיהוי הזוכים. כתנאי לכניסה לסיור, הזוכים ידרשו להציג את הודעת הזכייה במכשיר הנייד שבשימושם או תעודה מזהה אחרת שלהם (לרבות על דרך הצגת ספח תעודת הזהות של המלווה שלהם במקרה של קטין ולפי העניין), להנחת דעת נציג ההפקה ו/או פרוגי, בכל הנוגע לזיהויים בתור הזוכים האמיתיים בתחרות ומלוויהם.

במסגרת הסיור, יוכלו הזוכים לפגוש באמני הפסטיגל ללא התחייבות בנוגע לזהות האמנים שאותם יפגשו בפועל ותוכן המפגש עימם: יתכן וזה יכלול נוכחות במתחם ההופעה וצפייה בחזרה של האמנים, מפגש אקראי עם אמני הפסטיגל או חלקם לקראת ההופעה נשוא הפרס וכדומה.

המשתתפים ידרשו להישמע ולעמוד בהנחיות נציג ההפקה שיפגוש אותם בכניסה לזירת ההופעות לאורך כל זמן שהותם בזירת ההופעות בטרם לתחילת המופע (במהלך המופע יחולו עליהם ההנחיות שיוגדרו בפרסומים השונים לרבות כרטיסי הכניסה לכלל באי המופע).

הזוכים בקטגורית פרס זו, מאשרים כי ידוע להם והם מסכימים שלא ניתן להתאים את מועד מימוש הפרס שכולל סיור מקדים מאחורי הקלעים לכל אחד מהם (וממילא מלוויהם), בנפרד ועל כן, יקבע מועד אחד למימוש הפרס ובמידה ומי מהזוכים לא יוכל לממשו מסיבותיו הוא, אזי מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, הוא לא יהיה זכאי לחלף פרס ו/או שוויו.

iii. עוד יזכו הזוכים בקטגוריית פרס זו בערכת מרצ'נדייז (מזכרות) של הפסטיגל, הכוללת: תוכניית המופע, חוברת מדבקות, דיסק DVD, מחברת, תיק שרוך, אוזניות.

iv. כמו כן, הזוכים יזכו בסרטון הכולל מסר אישי מאמני הפסטיגל. הסרטון יפורסם בחשבון האינסטגרם של פרוגי ויתוייגו בו הזוכים, שלהם חשבון אינסטגרם פעיל. פרוגי איננה מתחייבות בנוגע לזהות האמנים שיופיעו בסרטון ו/או תוכנו.

                                                             v.      פרוגי איננה אחראית לאיכות ו/או לטיב המזכרות בערכה, מתנת הפקת הפסטיגל ו/או להוצאות ו/או לנזקים אם יגרמו חלילה למי מהזוכים ו/או מלוויהם, במסגרת הסיור/מפגש המעריצים במופע.

ב. במקום השני, יוענקו שלושה כרטיסים זוגיים, קרי שני כרטיסים בלבד לכל אחד ממשתתפי הסרטונים הזוכים, למופע הפסטיגל.

כאמור לעיל היות וכמות כרטיסי הכניסה הזוגיים למופע הינם שלושה (שישה כרטיסים בסך הכל), הרי שוועדת השופטים עשויה לבחור ביותר מסרטון אחד אם בכלל הסרטונים הזוכים בקטגוריה זו, כמות של שלושה משתתפים בסך הכל (לדוגמא: שני סרטונים שבאחד מהם מופיעים שני משתתפים וסרטון נוסף ובו מופיע משתתף יחיד).

i. הזוכים בפרס במקום השני, יתבקשו ליצור קשר עם מערכת פרוגי לשם חיבור עם הפקת הפסטיגל (בסעיף זה: "מתאמת ההזמנות") בהודעה פרטית באינסטגרם, לשם תיאום הזמנת הכרטיס הזוגי שבו זכו. מתאמת ההזמנות תשתדל לתאם את המופע נשוא הפרס לפי בחירת הזוכים מבחינת מועד, שעת ומיקום המופע, מבין מופעי הפסטיגל המתקיימים בבאר שבע, תל אביב וחיפה ואולם יודגש כי מתאמת ההזמנות ו/או מי מטעמה מקרב מנהליה ו/או עורכיה של פעילות זו ו/או להסרת ספק, פרוגי ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים להתאים בהכרח, את המופע נשוא הפרס, למועד, שעה ולמיקום המועדף על הזוכים.

ג. במקום השלישי, יוענקו עשרה (10) לוחות שנה ממותגים של פסטיגל 2016.

 i. הפרסים במקום השלישי יחולקו באופן האמור לעיל, בהתאם לכמות הזוכים והמשתתפים בהם, שנבחרו לזכייה בקטגוריית פרס זו.

 ii. פרוגי תודיע לזוכים בקטגוריה זו לגבי אופן איסוף ו/או משלוח הפרסים אליהם, לפי ההנחיות המפורטות לעיל (הודעה פרטית בחשבון האינסטגרם וכדומה).

ד. בחירת הזוכים וחלוקת הפרסים בפעילות, כפופה בין היתר, למידת ההיענות של משתמשי הקצה לפעילות, כמות הסרטונים שתועלה ותתוייג ואיכותם.

ה. הוצאות אישיות ככל שיהיו למי מהזוכים בקשר עם מימוש זכייתם יחולו עליהם בלבד, לרבות ולפי העניין, נסיעות למקום הופעת הפסטיגל, רכישת כיבוד במזנון המופע, אבדן מסמכים וציוד וכדומה.

 1. פרוגי לא תישא בכל אחריות במקרה של תקלה בתיוג הסרטונים שישלחו במסגרת הפעילות ו/או העדר בדיקה ו/או וידוא מצד הזוכים לגבי קבלת הודעת זכיה באם נשלחה אליהם, אף אם וכתוצאה מכך, לא עלה בידם לממש הפרס.
 2. במידה ולא מימשת את הפרס נשוא זכייתך ככל שתזכה בפעילות, עד למועד פקיעתו לפי העניין, לא תהא זכאי לכל תחליף זכייה כספי ו/או אחר ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך כלפי פרוגי ו/או מי מטעמה.
 3. הנך מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם בחירתו של זוכה כלשהו במסגרת הפעילות.
 4. בעצם השתתפותך כאמור בפעילות, הנךמאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בקשר לפעילות בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך מבין את האמור בו, מסכים להוראותיו ועומד בכל התנאים המפורטים בו.
 5. שולח התוכן לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לקבל כל תמורה בעבור השתתפותו בפעילות.
 6. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמותיהם, דמותם ופרטיהם של המשתתפים שיבחרו לפרסום באתר פרוגי, בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא מי מהן לנכון. מובהר, כי פרסומים כאמור עשוי שיעשו באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט ולרבות לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של הפעילות או החברות המנהלות את הפעילות. בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף כאמור את הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסיו שלו ושל המשתתפים הנוספים מטעמו לצילומם ולפרסום שמם, פרטיהם, דמותם והסרטון שתוייג לצרכי הפעילות במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד פרוגי בהקשר זה.
 7. פרוגי ו/או מעניקת הפרס שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:
  • חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.
  • הזוכה ביצע עבירה  במהלך הפעילות.
  • סירוב הזוכה למסירת כל פרטיו ו/או סירוב להצטלם עם הפרס.
  • סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס.
  • הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם

מעניקת הפרסים ו/או פרוגי.

 • הזוכה לא התייצב לקבל את הפרס באופן אישי.
 • כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
 • הפרת תקנון זה.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מובהר ומוסכם בזאת כי לפרוגי שיקול דעת בלעדי לבטל את זכייתו של משתתף ו/או להפסיק את השתתפותו של משתתף באם קיים חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי משתתף וזאת מבלי לגרוע ו/או להוות ויתור על כל  סעד אשר קיים לפרוגי כנגדו ו/או מי מטעמו ומבלי שמוטלת על פרוגי כל חובה לנמק החלטתה כאמור. המשתתף מוותר בזאת להסרת כל ספק, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי פרוגי ו/או מי מטעמה.

מתן פרטים

 1. בנוסף לאמור לעיל ניתנת לפרוגי הזכות לעשות שימוש בפרטיך ובפרטי משתמשים אחרים בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר פרוגי בכתובת  http://www.frogi.co.il/frogi/11.htmlוכן לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (במקרה זה הנתונים לא יתייחסו אליך באופן אישי ולא יזהו אותך).

מי רשאי להשתתף בפעילות

 1. הפעילות פתוחה בפני כל  מי  שירצה להשתתף בה למעט עובדי פרוגי ו/או עובדי הפקת הפסטיגל וכן מנהליהם ובני משפחותיהם.
 2. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף בפעילות באופן זמני או קבוע,  אם על פי שקול דעתה הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תנאי שימוש אלה או את תנאי השימוש הכלליים של אתר פרוגי, וזאת מייד עם היוודע לה דבר הפרת תנאי השימוש על ידך, לפי שיקול דעתן הבלעדי ומבלי לפגוע בסעדים המגיעים להן על פי כל דין או הסכם.

ביטול הפעילות

 1. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פרוגי רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי הפעילות, תקופת הפעילות ו/או מועדיה ו/או לבטל אותה לחלוטין, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף לפרסום דבר השינוי בחשבון האינסטגרם של פרוגי.

תנאים נוספים

 1.  השתתפותך בפעילות איננה מותנית בתשלום מצידך ו/או מזכה אותך בתשלום כלשהו. הפעילות ניתנת לשימוש על ידך כמו שהיא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרוגי ו/או מי מטעמה, בגין תכונות הפעילות, הוראותיה, מגבלותיה ודרך ניהולה. פרוגי אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתנהל כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת ו/או תשתית האחסון של אפליקציית האינסטגרם וחשבון האינסטגרם של פרוגי בפרט. האמור בסעיף זה חל ביחס לפעילות המתנהלת כידוע על מערכות טכנולוגיות וממילא ביחס לאפליקציית האינסטגרם ואפשרויות התיוג במסגרתה.
 2. הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה, הפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף או לפרס אחר ומועד ו/או מגבלות מועדי מימושו אינו ניתן להארכה.
 

בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול הפעילות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת לפרוגי זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בפעילות ו/או הקשורים בפעילות ו/או מי מטעמם.

אחריות

 1. הנך מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את פרוגי ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולתוצאותיה.
 2. יובהר בפרט, כי פרוגי ו/או מי מטעמה אינם  נושאים באחריות מכל סוג ומין שהם ביחס לפרס, איכותו אספקתו ו/או טיבו ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך, למלווה, ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בו ומימושו.
 3. כמו כן, פרוגי ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו לך בקשר עם מימוש הפרס לרבות נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם פעילות זו.
 4. הנך מתחייב לשפות את פרוגי, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מייד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד סבירים) שיגרמו ו/או יופנו כלפיה בהתאמה, אם הפרת במישרין ו/או בעקיפין את תנאי תקנון זה ו/או תנאי שימוש אחרים שחלים על הפעילות, כמפורט במבוא לתקנון זה.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בפעילות, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם וקשורים בפעילות זו, הנם רכושה הבלעדי של פרוגי לפי העניין ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שפרוגי קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בפעילות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של פרוגי לפי העניין, וזאת בכתב ומראש.
 2. פרוגי רשאית להציג את התכנים, מעת לעת, באתרי האינטרנט שבבעלותה ו/או בניהולה, בעמודי הפעילות ו/או בכל מקום אחר (גם לאחר תום הפעילות) בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
 3. בהקשר זה, הינך מאשר שכל התכנים שתייגת הם בבעלותך הבלעדית ו/או שהינך בעל רשיון בהם לצורך עמידתך בתנאי תקנון ופעילות אלה. כמו כן, הינך מאשר שידוע לך כי תיוג התכנים מהווה רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בתכנים כאמור על ידי פרוגי, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שתמצא פרוגי לנכון, ומתיר לפרוגי לעשות בתכנים כל שימוש שתראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים.
 4. פרוגי תהא רשאית לוודא את זהות מתייגי התכנים, בכל שלב ובכל דרך שתראה לנכון, לרבות פנייה באמצעות חשבון האינסטגרם של המשתתפים. זכותה כאמור של פרוגי, לא תגרע מאחריותך על פי תקנון זה למקוריותו של הסרטון וזכותך בו.
 5. כמו כן, ידוע לך ואתה מסכים, שלא תהיה זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התכנים שתייגת, וכן כי פרוגי אינה מתחייבת לפרסם את שמך כמקור החומר (למעט תיוג חוזר של הסרטון ו/או פרסום קרדיט לתכנים על בסיס שמך באפליקציית האינסטגרם), כמו כן, שפרוגי איננה מתחייבת לפרסם התכנים או חלקם בחשבון האינסטגרם שלה במידה ואלה אינם עומדים במדיניות התוכן של אתר פרוגי וזאת אף אם התכנים עומדים במדיניות התוכן של אינסטגרם ו/או שלה, כמפורט בתנאי השימוש של פרוגי באתר פרוגי. למותר לציין שפרוגי איננה אחראית למקרים שבהם תכנים שתייגת לשם השתתפותך בפעילות, נפסלו ו/או דווחו וכתוצאה מכך פרסומם נפסל בהתאם למדיניות התוכן של אינסטגרם.
 6. הינך מתחייב לשפות את פרוגי, עובדיהן או מי מטעמן בגין כל נזק, או הוצאה שייגרמו להם בגין טענה ו/או תביעה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה בפעולה ו/או מחדל מצידך בניגוד לאמור בתקנון זה ובפרט במידה ותייגת תוכן לצורך השתתפות בפעילות, אשר אינך הבעלים המלא בו ו/או שהוא הועתק מאדם אחר ו/או מפרסום מוקדם ואחר ו/או שבמהותו הוא משתמש בפרטים של צדדים שלישיים.

דין, שיפוט והתיישנות

 1. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד פרוגי בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומו.

סופיות תנאי ההשתתפות

 1. האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי פרוגי ו/או האתר ו/או מי מטעמה ו/או על ידי כל גורם אחר. פרוגי רשאית לשנות את תנאי תקנון זה והודעה בדבר השינוי תפורסם כאמור בלשונית הפעילות והשינוי יכנס לתוקפו במועד פרסומו כאמור.

שאלות ובירורים

 1. לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובתpr@frogi.co.il.

 

הננו מברכים אותך על השתתפותך בפעילות ומאחלים לך הצלחה רבה.

***