קרדיט
כתב: משה אבוטבול | צילום: יונתן גירץ | עריכה: יותם קצור