קרדיט
כתבים: שיר בלין, משה אבוטבול | צילום: מתן טורקיה | עריכה: יותם קצור