קרדיט
כתבת: חן אביב | צילום: אלינה רבינוביץ' | עריכה: דין קבלי