קרדיט
כתבת: אלינה רבינוביץ' | צילום ועריכה: יונתן גירץ |