קרדיט
כתבת: נוי טל | צילום: מתן טורקיה | עריכה: דפנה פלד |