קרדיט
מתוך "הבנים והבנות", באדיבות ערוץ הילדים בפרטנר tv