קרדיט
כתבת: חן אביב | צילום: אופיר נצר | עריכה: עדן עומר לוי