קרדיט
כתבת: חן אביב | צילום: שניר סיגאוי | עריכה: עדן עומר לוי |