קרדיט
כתבת: גיל קורוטקי | צילום: תומריקו | עריכה: אביתר כהן