חשד להעתקה: מה לעשות וכיצד ניתן להימנע מכך?. ADOBESTOCK

חשד להעתקה: מה לעשות וכיצד ניתן להימנע מכך?

777 הוא המספר שמעיד על כך שיש חשד להעתקה במחברת הבחינה • אבל רגע לפני שנלחצים, חשד הוא לא מוחלט ויש לכם את הזכות וההזדמנות להוכיח לבוחנים אחרת. לפניכם כל הפרטים המלאים איך לעשות זאת.

בחינות הבגרות עוברות כמה תהליכים לפני שמתקבל הציון. מהידיים שלכם המחברות נמסרות אל הבוחן וממנו אל משרד החינוך, שם יושבים שני בודקים על כל ערימת מחברות השייכת לכיתה ובודקים כל מחברת פעמיים – כל בוחן בנפרד. הבחינות נבדקות בעילום שם.

ראשית, עם איסוף המחברות, דוגמים כמה מהן וקוראים בלי לתת ציון כדי לבדוק האם עולה בעיה שחוזרת על עצמה. במקרים נדירים, מעריכים בכירים מחליטים באיזה אופן לטפל בשאלה שהתברר שיש בה כשל (תיתכן חלוקה שונה של הניקוד). לאחר מכן כל מעריך בודק כל מחברת ומעניק לה ציון, כאשר המעריך השני אינו רואה אותו ומעניק למחברת את הציון שהוא חישב בעצמו. לסיום נעשה שקלול בין שני הציונים ומתקבל הציון הנוכחי לשלב זה של המחברת.

עוד בערוץ הלימודים של פרוגי:

© ADOBESTOCK

איך מתקבל חשד להעתקה?

אם בסריקת כלל המחברות נמצאו תשובות זהות, טעויות מקבילות או חוסר פירוט, מחברות אלו יסומנו בקוד '777' או ב"חשד" וזה יוגדר כציון הנוכחי של התלמיד (ואולי גם הסופי), עד להתפתחות התהליך מצד התלמיד ובית הספר. התלמיד לא יוכל להיחשף לציון המספרי שלו (על אף שהוא קיים) עד אשר יוסר ה"חשד". חשד לאי קיום טוהר הבחינות בבחינת בגרות עלול להביא לפסילת הבחינה.

קיבלתי חשד להעתקה. מה אני יכול/ה לעשות?

לפתוח את אפליקציית הציונים ולראות שבשונה מכל הכיתה, על הבגרות שלך אין ציון אלא המילה "חשד" מתסכל ביותר. אך חשוב לדעת ולהתעודד שזהו אינו הציון הסופי, ושיש אפשרות לפתור את המצב ובכדי שזה יקרה יש להבין כיצד עובד התהליך:

1. המוסד הלימודי מקבל מכתב אודות הבחינה של תעודת זהות *** שסומנה ב"חשד". בית הספר נחשף לשאלה ולסעיף (ותת סעיף) המדוברת, ולסיבה ששאלה זו היוותה בעיה. סיבות עיקריות הן בדרך כלל: חוסר פירוט ומחסור בנימוקים ובהסברים (התלמיד ביצע משוואה מסוימת ולא הסביר מדוע), טעות בלתי שגרתית עבור מספר מחברות, תשובות שלא שייכות לטור (למשל בשאלונים עם שני טורים כאשר תשובות של טור מסוים כתובות במחברת הבחינה של הטור השני, כדוגמת, אנגלית), מחברות עם דמיון כללי מובהק (בתשובות הנכונות, ובשגויות), תשובות מילוליות זהות.

2. בית הספר מזמין לשימוע את התלמיד בו התלמיד זכאי לדעת את כל הפרטים שנרשמו בהודעה אודות החשד שקיבל. התלמיד יציג את טענותיו מול בית הספר ולמערכת ההנהלה קיימת הבחירה האם לערער עבור התלמיד בנוסף לערעור שלו. התלמיד חייב להגיש את הערעור אך ורק דרך בית הספר ועד לתאריך הנמסר בהודעה.

מהו הערעור בעצם? מכתב הערעור צריך להיות כתוב היטב, קצר, ענייני וממוקד, עם פסקה מרכזית בה התלמיד מסביר מבחינה מקצועית מדוע ענה על השאלה בדרך שענה – הסבר ארוך ומנומק (במתמטיקה – הסבר מתמטי, בלשון – הסבר לשוני, וכן הלאה). התלמיד צריך להעביר היטב בפסקה הזו מדוע בחר לענות בדרך בה ענה, כלומר, עליו לשכנע את הועדה שאכן התשובות היו שלו. המורה המקצועי הרלוונטי/בית הספר רשאים להוסיף מכתב מטעמם בנוגע לחשד.

ביטויים שכדאי להימנע מהם במכתב: "הייתי בלחץ...", "מיהרתי...", "לא חשבתי... " , "היה לי נורא קשה...", "חשבתי שאכשל... ", "אני מבטיח/ה שלא העתקתי...", "אולי העתיקו ממני אבל אני לא..." – כל אלו מעידים על חוסר ביטחון במהלך הבחינה שהיה יכול להיות אחד הגורמים העיקריים לכך שהעתקתם.'

ביטויים שמומלץ להשתמש בהם במכתב: "אני מצהיר\ה שלא העתקתי...", "לעולם לא אנהג שלא ביושר... ", "פעלתי מתוך שיקול דעת...", "התייחסתי בכובד ראש לערכי טוהר הבחינות.." – אלו הם משפטים חזקים שמבטאים יושר וכנות.

© ADOBESTOCK

ומעכשיו... מה עושים?

לאחר שליחת המכתב תצפה לכם תקופת המתנה קצרה, במהלכה תוכלו לגשת למועד ב' אך לא תוכלו לראות את הציון (והוא לא יהיה רלוונטי) אם המענה לערעור יהיה שלילי.

לחשד להעתקה השלכות חמורות, כשהעיקרית היא גרירת החשד למספר מועדים קדימה – כלומר, לתלמיד לא תהיה אפשרות לגשת לשאלון הזה מספר מועדים קדימה (משתנה בכל מקצוע) במידה ולא הצליח להסיר את החשד. פרטים מדויקים על ההשלכות כל תלמיד יוכל למצוא אצל בית הספר, אך מה שבטוח, שאף אחד לא רוצה לחכות שנה בשביל לגשת פעם נוספת. לכן יש להתייחס ברצינות לעניין ולנהוג באמצעי זהירות הכרחיים:

- משגיחי הבחינה לא תמיד יודעים את החוקים והנהלים במלואם, שהרי תפקידם הוא אך ורק להשגיע. לכן עליכם מוטלת האחריות לדעת את ההנחיות הכלליות, ואם המשגיח אומר שמותר לתלוש דף, להשתמש בדפי טיוטה חיצוניים או לשאול חבר, אין לעשות זאת!! 

- בבגרות מוסיפים נימוקים מורחבים להכל: לכל סעיף, לכל חישוב, לכל שרטוט. חוסר בפירוט הוא אחד הגורמים העיקריים לחשד. 

- יש לשבת במקום שמופיע בסדר הישיבה המוגדר מראש.

- דואגים שמחברת נוספת בה השתמשתם תסומן במדבקה כתומה.

- שומרים על טוהר הבחינה בכל מחיר: לא משתמשים בטלפון, לא מדברים עם חברים, לא מעבירים תשובות, לא נותנים לאחרים להעתיק- החשד הוא למעתיק ולמועתק כאחד.

הסברים נוספים אודות התהליך עבור תלמידים אקסטרנים ועל "הזכות להופיע בפני הועדה" ניתן למצוא באתר כל זכות

© ADOBESTOCK
תגובות