קרדיט
כתבת: נוי טל | צילום: ליאור פז | עריכה: עדן לוי | הפקה: חן אביב