קרדיט
כתבת: עמית סרויה | צילום: הילה ספאק | הפקה: משה אבוטבול