קרדיט
כתבת: נוי טל | צילום: אבי חי | עריכה: שי קנפו