The Story: הדייט המפתיע של כוכבת הנוער.

The Story: הדייט המפתיע של כוכבת הנוער

עומר חזן חושף, נועה אסטנג'לוב חסרת מזל ומי הכוכבת שהייתה בדייט השבוע? • פספסתם את הסטוריז החמים של הסלבס? מזל שיש אותנו!

תגובות