תסריט חוזר: הודלפה בחינת הבגרות בספרות למגזר הערבי צילום: אדם ליבל
מגזין

תסריט חוזר: הודלפה בחינת הבגרות בספרות למגזר הערבי

שעה טרם מועד ההיבחנות המתוכנן, משרד החינוך הודיע כי הבחינה במקצוע הספרות המיועדת למגזר הערבי הודלפה. בשנה האחרונה הופצו יותר מחמישה שאלונים בקרב תלמידים, בין היתר דרך הרשתות החברתיות. מנכ"לית משרד החינוך: ״למצות את הדין״