קרדיט
כתבת: אורן טוב | צילום: שניר סיגאוי | עריכה: עדן עומר לוי |