מחדל: כמעט שילמה על תעודת הבגרות 2000 ש"ח. צילום: fotolia

מחדל: כמעט שילמה על תעודת הבגרות 2000 ש"ח

בתיכון חדרה מתנים את קבלת תעודת הבגרות בדמי תשלום המוגדרים "רשות" - בניגוד לחוק ולנהלים. אחת האימהות: "זו חוצפה, אין לי כסף מיותר. למה הילדה צריכה להיות באמצע?"

בשבועות האחרונים קיבלו הורים רבים ברחבי הארץ הודעות מבתי הספר שבהם למדו ילדיהם בשנת הלימודים הקודמת בנוגע לחלוקת תעודות הבגרות. ההורים או ילדיהם מוזמנים לאסוף את התעודה במוסד החינוכי, ואולם בבית הספר תיכון חדרה התנו את קבלת התעודה החתומה בדמי תשלום המוגדרים "רשות" – בניגוד לחוק ולנוהלי משרד החינוך. אם לתלמידה במוסד החינוכי, שסירבה לשלם לבית הספר את דמי הרשות, גילתה לתדהמתה כי אם לא תסדיר את התשלום לבית הספר בסך של 2,000 שקל - בתה לא תקבל תעודת בגרות.

עוד בערוץ המגזין של פרוגי: 

בעקבות פניית ynet חייב משרד החינוך את בית הספר לחתום על תעודת הבגרות, ואולם אנשי חינוך קוראים לערנות ההורים בעניין, ומבהירים כי לא ניתן להתנות את קבלת תעודת הבגרות בתשלום מכל סוג שהוא. במקרה המדובר מדובר על תשלומי התל"ן (תוכנית לימוד נוספת), שהגבייה הכללית שלהם במוסד החינוכי מותנית באישור כל אחד מההורים.

 

"כשלא ידעתי שאלו תשלומי רשות - שילמתי", מספרת אמה של התלמידה. "אך כשגיליתי שאין חובה לשלם את התשלומים הללו – הפסקתי לשלם אותם. אמרו לי בבית הספר שיהיה לי חוב, למרות שאמרתי להם שמדובר על תשלומי רשות ובאופן עיקש סירבתי לשלם אותם". אמה של התלמידה מספרת כי גם לאחר קבלת המכתב הקורא לה לאסוף את תעודת הבגרות, לא חשבה שתשלומי הרשות יכולים למנוע ממנה לאסוף עבור בתה את התעודה.

ש לציין כי חוזר מנכ"ל משרד החינוך מ-2015 מסדיר את הקריטריונים לזכאות לתעודת בגרות, ואף אחד מהם אינו נוגע לתשלומי ההורים. בנוסף, בחוק זכויות התלמיד נכתב כי "מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו".

באשר לטענות המוסד החינוכי בחדרה כי גביית התל"ן מאושרת על ידי ועד ההורים הבית-ספרי, בחוזר התשלומים האחרון של משרד החינוך מצוין בפירוש כי "תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתוכנית ולתשלום עבורה. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית". עוד מודגש בחוזר כי "יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים, ובמקרה זה לא ישלם עבורו".

 
תגובות