5 סיפורי אהבה בשואה שמוכיחים שאהבה יכולה לנצח זוועות shutterstock
יחסים ואהבה

5 סיפורי אהבה בשואה שמוכיחים שאהבה יכולה לנצח זוועות

הם הכירו במהלך מלחמת העולם השנייה תוך ידיעה שפרידתם תהיה בלתי נמענת, הם הלכו מאות קילומטרים למצוא זה את זו, איבדו את משפחתם ונשלחו למחנות. אך למרות הכל אהבתם ניצחה, והם מצאו אחד את השנייה. 5 סיפורי אהבה שהתחילו בצל השואה והסתיימו בטוב